Curs homologat Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) d’alt funcionament: adolescència, secundària i FP

Hores totals: 25

Presencials: 20

A distància: 5

Calendari i horari:

Divendres 4 març: 16-20 hores
Dissabte 5 març: 9-14 i 15-18 hores
Divendres 11 març: 16-20 hores
Divendres 8 abril: 16-20 hores

Localitat on es realitza l’activitat: Escola de Turisme del Consell d’Eivissa (Carrer Bes, 9 07800 Eivissa)

Objectius:
Identificar les característiques asociadas al TEA d´alt funcionament durant l´etapa de
l´adolescència.
Comprendre les necessitats i les principals àrees d´intervenció en alumnat TEA alt
funcionament en l´adolescència.
Dotar als participants de les eines necessàries que afavoreixin l´adaptació i la inclusió
de l´alumnat amb TEA alt funcionament en els centres d´educació secundària i FP.
Afavorir el desenvolupament de bones pràctiques per a la inclusió de l´alumnat TEA alt
funcionament en els centres d´educació secundària i de FP.

Continguts:
Principis bàsics d´intervenció en TEA alt funcionament en l’adolescència.
Adaptacions metodologies clau per afavorir la regulació emocional i l´aprenentatge.
El desenvolupament de la competència social i les habilitats socials.
El treball amb les famílies. La comunicació família – centre educatiu.
Bones pràctiques per a la transició a l´educació secundària.

Metodologia:
Partint del coneixement del que l’evidència científica ens mostra sobre els TEA a l’adolescència, indagar en el que actualment ja s’està fent en els centres d’educació secundària de les illes d’Eivissa i Formentera, i reflexionar sobre quins passos més podem donar per afavorir la inclusió, l’èxit acadèmic i la salut mental d’aquest tipus d’alumnat.
Per aconseguir aquest objectiu el curs es desenvoluparà en dues fases:

  1. Fase teòrica i de reflexió sobre la situació actual de l’alumnat TEA alt funcionament en els centres de secundària.
  2. Fase d’exposició de les activitats de transferència dutes a terme per als participants.

Formadors:
Beatriz Marcos García – Pedagoga equip EADISOC
Mireia Rota – Mestra pedagogia terapèutica equip EADISOC
Mar Ferre Aguilera – Psicòloga coordinadora AIF

Cost: 40 euros

*Pago d’inscripció mitjançant transferència al compte ES05 2056 0015 6010 0179 6125.

Enllaç per realitzar la inscripció